Poliranje (svetlenje) z nerjavnimi jeklenimi kroglicami

V osnovi poliranje površin poteka z odvzemanjem materiala, z raznimi abrazivnimi sredstvi. Posledično se površina gladi in sveti. Pri tej vrsti poliranja, pa masa nerjavnih kroglic, pritiska ob površino in vrhove na površini plastično deformira in s tem doseže bolj gladko in svetlečo površino. Hrapavost površine je v tem primeru slabša (pomarančasta površine), kot pri klasičnem poliranju, a zelo svetleča.

Nerjavne jeklene kroglice

Banja vibracijskega stroja je napolnjena z nerjavnimi kroglicami, kamor se vstavijo obdelovanci. Ti se med obdelavo mešajo skupaj s primernim sredstvom za poliranje, tako da pride do sijaja. Med mešanjem nastopajo zelo visoki pritiski na obdelovance, zaradi velike mase kroglic, ti povzročajo glajenje na površini (plastične deformacije vrhov). Pri bolj zaprtih obdelovancih (škatle, cevi,...) je na zunanji strani najbolj očiten svetleči efekt, v notranjosti pa je efekt manjši ali pa ga ni, ker ne prihaja do zadostnih pritiskov jeklenih kroglic na površino.

Pri obdelavi zvarjenih obdelovancev, je čiščenje teh zelo učinkovito, ker imajo kroglice, zaradi majhnosti, zelo dober dostop.

Poliranje (svetlenje) v nerjavnih jeklenih kroglicah
Poliranje (svetlenje) v jeklenih kroglicah

Poliranje (svetlenje) izvajamo na vseh vrstah kovin. Omejeni smo glede velikosti obdelovancev. Največja mogoča dimenzija obdelovancev je lahko:

  • Ø450 x 1300 mm ali
  • Ø300 x 1500.
Stroj za poliranje (svetlenje)
Stroj za poliranje (svetlenje)

Optimalne parametre (izbiro stroja, vrsto in velikost media, čistilnega sredstva, čas obdelave,...), ki so ključnega pomena pri doseganju želenih rezultatov na obdelovancih, določimo na podlagi večletnih izkušenj.

Kot mnogi drugi, nam tudi vi zaupajte vaše izdelke pri poliranju (svetlenju) in svetovali vam bomo po naših najboljših močeh.

Za vse informacije smo vam na voljo preko spletnega obrazca ali nas obiščite na naslovu podjetja. Svetovali vam bomo pri vašem primeru, tako da boste najbolj ekonomično dosegli želeni rezultat na obdelovancih.
Če bi želeli da bi svetlili, polirali v Vašem podjetju, vam bomo svetovali pri izbiri strojev, katere Vam dobavimo z vsem potrenim materialom, tehnologijo,...

    Dokažite, da ste človek, tako da izberete Skodelico.