RAZIGLEVANJE (TROVALIRANJE)

Raziglevanje v vibracijskih bobnih je zelo primerno za obdelavo kovinskih kosov, ki so bili predhodno obdelani s tehnologijami odrezovanja ali preoblikovanja. Pri večini strojnih procesov obdelave se na obdelovancih pojavijo igle in ostri robov, ki vplivajo na kvaliteto obdelovancev. Te zelo majhne nepravilnosti povzročajo, zaradi sprememb dimenzij, težje ali nemogoče sestavljanje izdelkov in ureznine pri montaži ali uporabi.

Raziglevanje
Neraziglan in raziglan aluminijasti polizdelek.

Raziglevanje izvajamo strojno v vibracijskih ali centrifugalnih strojih. Obdelovanci se med postopkom obdelave mešajo z abrazivnim medijem (keramičnimi ali plastičnimi kemni), različnih oblik, ki se določi glede na zahteve in obliko obdelovancev.

Raziglevanje v centrifugalnem stroju
Centrifugalni stroj za raziglevanje
Raziglevanje v okroglem vibracijskem stroju
Okrogli vibracijski stroj za raziglevanje

Postopka obdelave se med seboj zelo razlikujeta, ker se obdelovanci z brusnim medijem v centrifugalnem stroju mnogo hitreje gibljejo kot v okroglem vibracijskem stroju. Postopek obdelave v centrifugalnem stroju je 5 do10-krat hitrejši, kvaliteta površine pa je v tem primeru mnogo slabša.

Velikost obdelovancev je odvisna od velikosti in oblike strojev. V naših prostorih imamo kapacitete za obdelavo obdelovancev do velikosti  Ø300 x 500 mm. V večini se obdeluje večja količina obdelovancev iztočasno, če pa so obdelovanci večjih dimenzij, pa jih je potrebno obdelovati posamično, da ne prihaja do medsebojnih trkov in posledično do poškodb površine.

Optimalne parametre (izbiro stroja, vrsto in velikost media, čistilnega sredstva, čas obdelave,...), ki so ključnega pomena pri doseganju želenih rezultatov na obdelovancih, določimo na podlagi večletnih izkušenj.

Kot mnogi drugi, nam tudi vi zaupajte veš problem pri raziglevanju in svetovali vam bomo po naših najboljših močeh.

Za vse informacije smo vam na voljo preko spletnega obrazca ali nas obiščite na naslovu podjetja. Svetovali vam bomo pri vašem primeru, tako da boste najbolj ekonomično dosegli želeni rezultat na obdelovancih.
Če imate potrebe po storitvah prevelike, vam svetujemo pri izbiri strojev, ki vam jih dobavimo skupaj z vsem potrebnim materialom, za doseganje, kar se da, najboljših rezultatov.

    Dokažite, da ste človek, tako da izberete Kamion.